Båttrafik på Åsunden

Åsunden fungerade tidigt som en viktig transportled för både person- och godstrafik. Redan på 1640-talet fraktades varor och timmerflottar från Torpa gård till Bogesund. Den första ångslupen på Åsunden hette Bogesund och sjösattes 1868. Under 1800-talet och början av 1900-talet trafikerades sjön av ett antal ångslupar både för gods- och persontransporter. Sjön var en viktig transportled för Limmareds Glasbruk, idag Sveriges äldsta glasbruk. Godset transporterades på Oxabanan fram till Hofsnäs och lastades där på båtar för vidare transport in till Ulricehamn.

 

1911 startade den mest kända och längsta epoken för båttrafik på Åsunden. Det var Olof de Verdier, av alla känd som ”Kapten Olle” som då startade båttrafik med båten Gunhild. Kapten Olle gick i trafik med Gunhild fram till 1953 och för de flesta som bodde runt sjön var den originelle och färgstarka befälhavaren och den gamla plikttrogna Gunhild ett välkänt inslag i miljön vardag som helgdag under en stor del av året.

 

 

 

1953 köpte Folke Rundqvist båten M/S Sylvia. Sylvia har en märklig historia. Hon är byggd av järn 1943 på ett varv i England och levererades till Royal Navy. Hon användes vid landstigningen i Normandie 1944. Efter kriget kom hon på okända vägar till Landskrona och därefter till Åsunden och gick då i trafik här fram till 1962.  Åren efter sin första sejour på Åsunden trafikerade hon bl a Mälaren, Hjälmaren, Åkers kanal och skärgården utanför Åkersberga.

 

 

 

2007 bildade vi Rederi Åsunden med målsättningen att återföra Sylvia till Åsunden och driva turistbåtstrafik. Sylvia förvärvades samma år och genomgick en totalrenovering som tog nästan ett helt år. Sedan 2008 går hon återigen i trafik på Åsunden med hemmahamn Ulricehamn.

Ångslupen Munter
Kapten Olle
M/S Sylvia på Åsunden på 50-talet
M/S Sylvia idag